سید محمد واعظی

مشاور و مدرس دوره‌های تخصصی بازرگانی

- مدیر آموزشگاه تجارت طلایی (زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای)
- از اساتید مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران
- سخنران و مولف کتاب
- ساکن: اصفهان - ایران

Telephone (Tehran): +982122025268

Telephone (Isfahan): +983136251016

Website: www.tepbusiness.ir

Email: info@tepbusiness.ir
Telegram Channel: @tejarattalaee

 

بنفشه محسنی

مدیر مرکز آموزش بازرگانی

- مدیر مرکز آموزش بازرگانی شعبه خراسان رضوی

- برگزار کننده دوره‌های آموزشی و سمیناری تخصصی بازرگانی

- فروش کتابها و بسته‌های تخصصی آموزش بازرگانی

- ساکن: مشهد - ایران

Telephone: +9805136013181
Telegram Channel:
@Business_School

Telegram ID: @Ibtc1400

Instagram Page: @btc.khorasan